Personskat Personlig skatterådgivning inden for personskat og en række områder af skatteretten ydes

PERSONSKAT

Mindst en gang om året skal du forholde dig til dine personlige skatteforhold, selvom det skattemæssige for privatpersoner i vid udstrækning er automatiseret.

Du skal senest 1. maj indberette evt. ændringer i selvangivelsen til årsopgørelsen, medmindre du har:

  • Indkomst fra udlandet
  • En selvstændig virksomhed, herunder erhvervsmæssig udlejning

hvor fristen er 1. juli.

Hvis du er almindelig lønmodtager, vil stort set alle dine indtægter blive indberettet automatisk. Det er dog anderledes med lønmodtagerfradrag mv., hvor du selv skal være opmærksom på at få indberettet disse korrekt – ellers kan du risikere helt at miste fradraget. De mest glemte fradrag er:

  • Kørselsfradrag til alm. job og til bijobs
  • Håndværker-/servicefradrag – Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022 men servicefradraget er bevaret
  • MobilePay-donationer til velgørenhed
  • Det berømte 25 %-fradrag – rejsefradrag
  • Undgå ejendomsværdiskat ved boligskifte
  • Stiftelsesgebyrer for lån og kreditter med en løbetid på under to år

 

Såfremt du har glemt en skattepligtig indtægt eller et fradrag, kan du ordinært foretage ændringer i årsopgørelsen til og med 1. maj i det fjerde indkomstår efter det pågældende indkomstårs udløb.

Det betyder, at hvis du fejlagtigt har betalt ejendomsværdiskat i forbindelse med erhvervsmæssig udlejning eller glemt et fradrag, vil du ikke kunne søge denne ejendomsværdiskat tilbage eller indberette fradraget, hvis ændringen sker efter fristen. I ganske særlige tilfælde kan der ske fristgennembrud, men det gælder ikke simple fradrag så som lønmodtagerfradrag og ejendomsværdiskat.

FORSKUDSOPGØRELSEN

I november hvert år udsender Skattestyrelsen en meddelelse om, at din forskudsopgørelse er dannet, og at du nu kan foretage ændringer i den. Forskudsopgørelsen er et budget vedrørende dine indtægter og fradrag i det kommende år, således der kan betales en løbende og korrekt skat af din løn.

Forskudsopgørelsen er styrende for, om du året efter skal have overskydende skat retur eller du skal betale en restskat. Derfor kan det kun anbefales at sørge for, at forskudsopgørelsen indeholder så præcise oplysninger som muligt.

Der kan ændres ubegrænset i forskudsopgørelsen i løbet af indkomståret eksempelvis ved en låneomlægning eller ændring i ens løn.

ØNSKER DU RÅDGIVNING

From Regnskab tilbyder personlig skatterådgivning inden for personskat målrettet efter dine specifikke behov.

Hvis du ønsker, at jeg ser på dine skatteforhold, er du velkommen til at kontakte mig og få et uforpligtende tilbud.