Selskabsskat Opgørelse af den skattepligtige indkomst samt foretage rettidig indberetning tilbydes

SELSKABSSKAT

Såfremt du ejer et selskab, er det din pligt, at selskabet hvert år opgør den skattepligtige indkomst samt indberette det til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsåret udløb. Selskabets skattepligtige indkomst vil ofte adskille sig fra det regnskabsmæssige resultat.

Jeg kan være behjælpelig med at opgøre din selskabsskat, udarbejde selskabsselvangivelse og foretage rettidig indberetning, uanset om du selv eller en anden rådgiver står for indberetning af selskabets årsrapport.

Hvis selskabsselvangivelsen indberettes for sent, kan det have en række konsekvenser for selskabet. Der er som nævnt en frist, der falder 6 måneder efter indkomstårets afslutning. Siden selskabsselvangivelsen skal indberettes digitalt, er dette en absolut frist. Overholdes fristen ikke vil der komme dagbøder i form af et skattetillæg på 200 kr. hver dag, og det kan tilsammen udgøre maksimalt 5.000 kr.

 

Hvis skattemyndighederne afgør, at selskabets selskabsselvangivelse ikke er fyldestgørende, kan de tillægge et skattetillæg på maksimalt 5.000 kr. De skal foretage en skønsmæssig vurdering af, hvad skatteindtægten har været.

Såfremt der ønskes sparring omkring skatteretlige problemstillinger i løbet af regnskabsåret eksempelvis vedrørende håndtering af kørselsgodtgørelse til dig som hovedanpartshave mv., står jeg gerne til rådighed.

Jeg laver også altid en grundig gennemgang af selskabets skattemæssige forhold ved indsendelse af selskabsselvangivelse for at finde eventuelle optimeringsmuligheder.

Har du behov for skattemæssig sparring i forbindelse med investering i et ejendomsprojekt eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte mig.