VSO – virksomhedsordningen Mange års erfaring i virksomhedsordningens skatteregler

VIRKSOMHEDSORDNINGEN(VSO)

Virksomhedsordningen – eller virksomhedsskatteordningen(VSO) – er en måde, hvor en personligt ejet virksomhed(enkeltmandsvirksomhed og I/S) på visse punkter kan opnå den samme skattemæssige fordel som et kapitalselskab(A/S og ApS). Fordele ved at anvende VSO er:

  • Fuld fradragsværdi for renteudgifter i den personlige indkomst(højeste marginalskat)
  • Beskattes kun fuldt ud af den overskud, som faktisk hæves – det resterende overskud beskattes med 22%(= pct. for selskabsskatten)
  • Mulighed for at udjævne beskatning af svingede indkomster
  • Du kan investere opsparede og foreløbigt lavt beskattede overskud i udlejningsejendomme, akkumulerede investeringsprodukter og pensionsløsninger
  • Du opnår gode likviditetsmæssige fordele i modsætningen til de almindelige personskatteregler mv.

Ulempen ved at anvende virksomhedsordningen er, at det kræver bistand fra en skatterevisor mv. til at udarbejde fyldestgørende skatteregnskab, selvangivelse og optimering af skatten. Dette opvejes dog af de skattemæssige fordele.

For at anvende virksomhedsordningen som beskatningsmodel skal privatøkonomien og virksomhedens økonomi holdes adskilt – dels på separate bankkonti, via bogføring samt skatteregnskab, der opfylder kravene i virksomhedsskatteloven.

Bogføringen og skatteregnskabet skal indeholde en række specifikke oplysninger og opgørelser. Når du som selvstændig vælger at benytte virksomhedsordningen, skal du for det indkomstår opgøre størrelsen af indeståendet på indskudskontoen, indeståendet på kontoen for opsparet overskud, kapitalafkast, kapitalafkastgrundlaget, summen af samtlige indskud og hævninger herunder hensat til senere hævninger mv.

Hvem benytter typisk virksomhedsordningen?

Virksomheder som generer et overskud til ejeren over topskattegrænsen eller med relative store renteudgifter kan med fordel anvende VSO. Ofte er det selvstændige inden for det liberale erhverv såsom konsulenter, advokater, læger mv. og udlejningsvirksomheder.

En af From Regnskabs spidskompetencer er rådgivning indenfor virksomhedsskatteloven. Efter mange års erfaring med VSO har jeg indgående kendskab til de skattemæssige mekanismer, som virksomhedsordningen består af. Derfor kan du som selvstændig eller måske som bogholder trygt lade mig håndtere driften i virksomhedsordningen.