Erhvervsbeskatning Skattemæssig indkomstopgørelse og balance(aktiver/passiver)

SKATTEREGNSKAB

From Regnskab har stor erfaring i at udarbejde skattemæssig indkomstopgørelse og balance for små og mellemstore virksomheder som drives i følgende virksomhedsformer:

  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Interessentskab (I/S) hvor ejerne er fysiske personer

Opgørelse af af korrekt skattepligtig indkomst herunder sikring af fradrag for fradragsberettigede udgifter er en kerneydelse hos From Regnskab. Assistancen medvirker ligeledes til opfyldelse af krav fra myndighederne.

Når du driver selvstændig erhvervsvirksomhed, skal du udarbejde en skattemæssig indkomstopgørelse/balance, der danner grundlag for beregning af din indkomstskat. Selvstændig erhvervsvirksomhed er, at du for egen regning og risiko driver virksomhed med det formål at opnå et økonomisk overskud.

Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed dækker normalvis over en fysisk persons erhvervsvirksomhed, der ikke drives i selskabsform(ApS eller A/S).

 

Erhvervsmæssig virksomhed skal afgrænses over for lønmodtagere, honorarmodtagere, hobbyvirksomhed og spekulation. Det kan i nogle tilfælde være svær at foretage denne sondring – selv for en skattefagkyndig. From Regnskab kan hjælpe med at vurdere dette forhold.

Hvert år skal der indrapporteres en opgørelse over virksomhedens skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter i henhold til statsskattelovens regler. Hvis omsætningen er større end kr. 300.000 kr., skal der indberettes supplerende oplysninger når årsopgørelsen (oplysningsskemaet) indberettes til Skattestyrelsen.

Som hovedregel skal du som selvstændigt erhvervsdrivende “kun” udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på oplysningsskemaet. Men Skattestyrelsen kan bede om indsendelse af skatteregnskabet og regnskabsmaterialet.

Udlejningsvirksomhed, herunder udlejning af en lejlighed, kan som hovedregel betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Du skal opgøre og indrapportere dit skattemæssige nettoresultat som ovenfor beskrevet.