Outsourcing økonomichef Interim eller periodisk assistance af en økonomichef

Er der ikke behov for en fuldtidsansat økonomichef men kun i nogle relativt få timer?

Måske mangler din virksomhed en person samt sparringspartner, som kan samle trådene omkring økonomien og likviditeten. Én som kan hjælpe bogholderen/regnskabsassistenten med at udarbejde rapporter til ledelsen samt til andre af virksomhedens samarbejdspartnere(bank mv.).

Konkret kan nævnes styring af opgaverne omkring udarbejdelse af budgetter, periodeopfølgninger/-regnskaber(md./kvt.) eller andre økonomiske rapporter. Det kan også være sparring til styring af virksomhedens likviditet herunder dialogen med banken.

From Regnskab kan tilbyde små og mellemstore virksomheder den nødvendige kompetence og viden til økonomisk styring og hvor ressourceindsatsen er tilpasset virksomhedens behov.

 

 

Profil af personen – indehaveren – som kan lejes kan ses her LinkedIn

Ressourcen kan lejes til særdeles fordelagtige priser. Kommunikationen og dataudvekslingen kan ske på online basis fra min hjemmearbejdsplads i udlandet. Dialogen sker via videomøder på Skype(gratis), mails og telefon.  

Generelt kan jeg med kort varsel hjælpe med midlertidig assistance på økonomi-/regnskabschef niveau på arbejdspladsen eller online fra min hjemmearbejdsplads i udlandet alt efter hvad der passer til dit og din virksomheds behov.

Jeg ser frem til at møde dig og din virksomhed. Kontakt mig når du har behov for aflastning.