Jeg rådgiver privatpersoner, selvstændige og mindre selskaber indenfor skatteområdet. Jeg har en bred erfaring og rådgiver bl.a. om:

  • Virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalafkastordningen
  • Ejendomsavancebeskatning
  • Indkomstbeskatning for personer og selskaber
  • Undersøgelser af øvrige forhold indenfor skatteområdet