Budget Udarbejdelse af budgetter

Forskellige typer budgetter som jeg udarbejder:

  • Driftsbudget
  • Etableringsbudget
  • Anlægsbudget
  • Likviditetsbudget
  • Salgsprognose og følsomhedsanalyse

REGNSKAB

From Regnskab har stor erfaring med udarbejdelse af budgetter, som på en enkel og overskuelig måde kan beskrive forventningerne til fremtiden.

I et nært samarbejde med kunden udarbejdes budgetterne, idet budgetterne netop udtrykker kundens forventninger til fremtiden.

En væsentlig del af budgetterne er den tekstmæssige beskrivelse. Jeg gør meget ud af at beskrive forudsætningerne samt den sammenfattende konklusion på materialet.