Regnskab Driftsøkonomiske og skattemæssige regnskaber

REGNSKAB

From Regnskab har stor erfaring i at udarbejde regnskaber for små og mellemstore virksomheder som drives i følgende virksomhedsformer:

  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Interessentskab (I/S) hvor ejerne er fysiske personer
  • ApS’er og holdingselskaber hvor der er fravalgt revision

Regnskabsudarbejdelse er kerneydelsen hos From Regnskab. Troværdig information og troværdige tal er særdeles vigtige for virksomheden. Ledelsen har bedre muligheder for, at der træffes de rigtige beslutninger på grundlaget af et retvisende regnskab.

 

Assistancen medvirker ligeledes til opfyldelse af krav fra myndighederne. Troværdig information er ligeledes nødvendig for, at virksomheden kan opretholde kreditter og kreditforsikring.

Årsrapporterne er enkle, overskuelige og informative, hvilket betyder, at læseren af årsrapporten og omverdenen har tillid til årsrapporten.

I forbindelse med årsrapport udarbejdelsen rådgiver jeg om skatteforhold, således at den gældende skattelovgivning anvendes optimalt. Jeg yder assistance til udfyldelse af selvangivelse mv.

REGNSKABSERKLÆRINGE

Der afgives ikke erklæringer på årsrapporter til ERHVERVSSTYRELSEN om revision, review eller assistance med regnskabsmæssig opstilling.