Revisor Revisorydelser som der tilbydes

I underkategorierne beskrives virksomhedens ydelser kortfattet.

Der ydes ikke revision eller udarbejdes reviewerklæringer mv. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mv. hvor der kræves en autoriseret revisor.

Der oprettes ikke selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer. Der ydes heller ikke erhvervsmæssig bistand til udarbejdelse af dokumenter, kontakt til myndigheder eller lignende i forbindelse med oprettelse af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.

Ellers ydes der erklæringer til SKAT, banker mv.

Udarbejdelse af årsregnskaber, budgetter, skatteregnskaber, skatterådgivning og andre revisorydelser kr. 950,00 i timen eksklusiv moms.

Det er også muligt at kontakte mig og få en fast pris.