Profil Præsentation

Om from regnskab

From Regnskab er en mindre revisorvirksomhed. Virksomheden har eksisteret siden 1997. Der er beskæftiget 1 person – indehaveren selv – se min linkedin profil her. Fra 15. februar 2021 er jeg flyttet permanet til Thailand. Den daglige drift sker fra kontoret i Thailand. Virksomhedens adresse i Danmark er et virtuelt kontor udelukkende for at modtage eventuelt post.

Min hovedmålgruppe er mindre eller mellemstore virksomheder som ønsker revisorbistand på et højt fagligt niveau og til fair priser, og hvor en revisionspåtegning eller reviewerklæring mv. af en autoriseret revisor ikke er nødvendigt eller er fravalgt.

Jeg arbejder hver dag på at være en seriøs kvalificeret alternativ til de større revisions-og outsourcingshuse. Jeg yder ikke revision eller udarbejder reviewerklæringer mv. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der oprettes ikke selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer. Der ydes heller ikke erhvervsmæssig bistand til udarbejdelse af dokumenter, kontakt til myndigheder eller lignende i forbindelse med oprettelse af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.

Idégrundlag og målsætninger

From Regnskab er den mindre revisorvirksomhed, der tilbyder sine kunder alle former for ydelser indenfor regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning og økonomisk rådgivning på et højt fagligt niveau til fair priser.

Jeg satser på at være i front i anvendelsen af internettes mange relative billige online kvalitetsløsninger, som muliggør hurtig og let dataudveksling, nem adgang til dokumenter og ikke mindst nem adgang til økonomisystemet og virksomhedens økonomiske information.

Mine ydelser efterspørges af erhvervsdrivende og private.